Námětové cvičení jednotek SDH okrsku Loděnice 18. října 2014

Jízda na místo zásahu

Průběh cvičení