ikona-zahlavi-organy.svg Orgány sboru

Výbor

Starosta sboru: Tomáš Šuran
Náměstek starosty: Václav Šmíd
Velitel sboru: Petr Šuran
Hospodář: Roman Neliba
Jednatel: Pavel Čtrnáctý
Velitel jednotky: Petr Šuran

Revizní komise

Předseda: Pavel Špulák
Člen: Vít Kotršál
Člen: Pavel Vojtěch
ikona-zahlavi-souteze.svg Soutěže
23. 5. 2015 Soutěž okrsku Loděnice v Loděnicích 3. místo
17. 5. 2014 Soutěž okrsku Loděnice v Chrustenicích 2. místo
28. 7. 2012 Oslavy 120 let založení SDH Vráž 1. místo
12. 5. 2012 Okrsková soutěž Loděnice 1. místo
28. 8. 2010 Oslavy 80 let založení SDH Chrustenice 4. místo
21. 8. 2010 O putovní pohár Lhotky 4. místo
23. 5. 2009 Okrsková soutěž Loděnice,
pořádná u příležitosti soutěže okrsku Chyňava
25. 6. 2005 Železná 7. místo
Družstvo s diplomem Družstvo vybíhá Družstvo příprava na základně
ikona-zahlavi-historie.svg Historie

Hasičský sbor v Chrustenicích byl založen 13. dubna 1930. Podnětem pro založení vlastního hasičského sboru byl požár v sušárně prken truhláře Josefa Pokoje, který vypukl dne 13. března 1930 v 9 hodin. Díky zásahu hasičských sborů z Nenačovic a Loděnic byl požár omezen pouze na místnost sušárny.

Až v roce 1932 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek. Zároveň byl založen ochotnický kroužek, který patřil mezi nejlepší v kraji. Jeho činnost řídili místní občané Hřibal, Doksanský a Wolf. Z peněz, které ochotnický kroužek získal za představení, bylo zakoupeno vybavení a uniformy pro hasiče. Hasiči patřili mezi nejvíce aktivní spolky v obci. Dramatický sbor dobrovolných hasičů nepřerušil svojí činnost ani za války a uvedl několik zdařilých představení. Až v roce 1944 byla činnost ochotníků zastavena pro neúčast občanů na protikomunistické přednášce, nařízené okresním vedoucím osvětové služby I. Stránským.

Za druhé světové války byli mnozí obětaví a poctiví členové sboru popraveni. Po druhé světové válce byl ustaven nový výbor, v jehož čele stáli V. Osvald, K. Novotný, J. Pilař, V. Pulec a další. Dne 18. září 1948 se konalo na poli před mlýnem cvičení SDH. Při této příležitosti bylo sboru předáno hasičské auto. V roce 1950 měl sbor celkem 92 členů. Písemnosti z této doby se však bohužel nezachovaly.

V roce 1951 se započalo stavbou nové hasičské zbrojnice, která byla dokončena a slavnostně předána do užívání dne 19. září 1954.

V roce 1987 měla organizace celkem 67 členů dospělých a 16 členů a členek družstva mladých požárníků. Dlouholetým předsedou byl František Nejedlý, velitelem Pavel Čtrnáctý.

Organizován byl pravidelný sběr železného šrotu, plesy, dětské maškarní karnevaly, zájezdy na kulturní akce, „Novoroční běh pro zdraví“ a různé besedy. Většina mladších členů byla zapojena do sportovního dění v obci. Prováděly se pravidelné protipožární prohlídky obytných domů a rekreačních chat, čištění koupaliště, opravy a údržba zbrojnice a klubovny. Mnoho členů pracovalo jako poslanci MNV (Místního národního výboru) nebo byli členy komisí při MNV.

K datu výroční členské schůze konané dne 12. 1. 2013 je registrováno 38 členů.